Wormen en ontwormen

Jongvee dat voor het eerste seizoen naar buiten gaat loopt risico op een te grote besmetting met long- en maagdarmwormen. Besmetting is noodzakelijk om weerstand op te bouwen maar mag niet lijden tot groeiachterstand of longklachten. Een goed doordacht weideschema kan het gebruik van bolussen, injectiemiddelen en pour on middelen beperken. Wij zetten graag de mogelijkheden met u op een rij.