Verantwoord antibioticumgebruik

image

Om het antibioticumgebruik in de veehouderij naar beneden te brengen en zo resistentie te voorkomen zijn de dierenarts en veehouder verplicht om de volgende zaken te regelen. Tijdens de jaarlijkse controle dienen beide partijen deze zaken op orde te hebben:

  • Bbp/bgp en voor de melkveehouders koekompas: 1x per jaar contact opnemen met de dierenarts om nieuwe plannen op te stellen.
  • 1 op 1 relatie: elke veehouder dient een 1 op 1 overeenkomst te hebben met zijn/haar dierenarts. Deze overeenkomst wordt geregistreerd bij Verin
  • Medicijnregistratie: alle medicijnen die de veehouder afneemt dienen te worden geregistreerd in een centrale databank. De dierenarts verstuurd deze gegevens.