Melkvee

image

Een hoofdactiviteit van DAP Enschede is het begeleiden van melkveebedrijven. Al onze dierenartsen zijn geborgd rundveedierenarts en geregistreerd bij het SGD.

Tijdens de maandelijkse bedrijfsadvisering wordt de nadruk gelegd op preventieve diergezondheidszorg. Door advisering, discussie en continue overleg met de veehouder willen we meewerken aan het verbeteren van het welzijn van de koeien en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Minder zieke koeien en minder gebruik van antibiotica is ons streven. Preventie en streven naar duurzaamheid is volgens ons de enige juiste weg om als dierenarts ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen binnen de melkveehouderij.