Konijnen

Vaccinatie tegen Viraal Hemorrhagisch syndroom, VHS
Deze ziekte wordt vooral in de zomer en de herfst gezien. Het wordt veroorzaakt door een virus dat meerdere organen aantast, maar dat vooral grote schade aan de lever toebrengt. Meestal sterven de konijnen binnen 72 uur.

Vaccinatie tegen Myxomatose
Dit virus wordt overgedragen door muggen en vlooien, dus met name konijnen die buiten staan zijn kwetsbaar. Vooral in het voorjaar, de zomer en de herfst wordt de ziekte gezien. Het konijn sterft na enkele dagen. Advies is om konijnen in het voorjaar te vaccineren tegen myxomatose.
Aanvang immuniteit: 3 weken na vaccinatie
Immuniteitsduur: 1 jaar

konijn jong