Ontwormen

Advies over ontwormstrategiën en ontwormingsmiddelen
In Nederland is al bij veel schapen en geiten resistentie aangetoond tegen ivermectine, het meest gebruikte ontwormingsmiddel. In sommige gebieden in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika is het zelfs al bijna onmogelijk om schapen te houden doordat daar wormsoorten voorkomen die tegen alle ontwormingsmiddelen resistent zijn.

Mestonderzoek
Het is dus zeer belangrijk om verantwoord om te gaan met de ontwomingsmiddelen die nog wel werken. Ontworm daarom altijd pas nadat met mestonderzoek is vastgesteld dat er inderdaad een wormbesmetting is. Om de kans op een besmetting te verminderen kunnen wij u ook helpen om een geschikt beweidingsschema op te stellen. Op die manier bespaart u geld op uw ontwormingsmiddelen en helpt u voorkomen dat ook in Nederland resistentie op gaat treden tegen alle ontwormingsmiddelen.

eitje schapenpoep

eitje in mest onderzoek