E-pill in ons assortiment

De E-pill is een energie bolus voor de behandeling van slepende melkziekte. We hebben de E-pill al enige tijd in ons assortiment. De E-pill geeft minder irritatie van de slokdarm en penswand en wordt geleidelijk uit de pens opgenomen. Veehouders die gebruik maken van de E-pill zijn er erg positief over.

E-pillen worden per doosje van 4 verkocht en bij slepende melkziekte mag een koe er 2 per dag hebben. Er wordt een aparte pillenschieter bij de E-pill geleverd.

Wormen en ontwormen

Jongvee dat voor het eerste seizoen naar buiten gaat loopt risico op een te grote besmetting met long- en maagdarmwormen. Besmetting is noodzakelijk om weerstand op te bouwen maar mag niet lijden tot groeiachterstand of longklachten. Een goed doordacht weideschema kan het gebruik van bolussen, injectiemiddelen en pour on middelen beperken. Wij zetten graag de mogelijkheden met u op een rij.

BO & antibiogram

In het kader van het verminderen van het gebruik van antibiotica, is het opstellen van een bedrijfsspecifiek behandelplan verplicht. Om in gevallen van klinische en subklinische uierontsteking een zo goed mogelijk werkende therapie in te zetten, is het verstandig om melk in te sturen voor bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling (antibiogram). Bovendien moeten we sinds 2013 het inzetten van tweede en derde keus injectoren kunnen beargumenteren met laboratoriumuitslagen. En gezien alle in Nederland te verkrijgen uierinjectoren tweede of derde keus zijn…..

Voor het op de juiste manier nemen van steriele melkmonsters hebben we voor elke veehouder een mooie afsluitbare bak waar alle benodigdheden inzitten.

Voor de acute klinische uierontsteking hebben we een tegenwoordig een uitstekende sneltest op de praktijk waarbij je de volgende dag zekerheid hebt of het een Coli-uierontsteking is of niet met een antibiogram, zodat je indien nodig gelijk de therapie bij kunt sturen.

Voor de hoog-celgetalkoeien en de milde uierontsteking wilt u graag weten welke kiemen op je bedrijf spelen. Voor de individuele dieren is het van belang te weten of behandelen zinvol is en waarmee en hoelang behandeld moet worden. Spelen staphylococcen een rol? Zijn het met name omgevingsbacteriën of moet de oorzaak gezocht worden in en rond de melkput/-robot? Hiervoor kunnen melkmonsters genomen worden voorafgaand aan het behandelen of van hoogcelgetalkoeien. Deze kunnen in eerste instantie in de vriezer bewaard worden. Als u ong. 5 monsters hebt brengt u ze naar de praktijk, u krijgt dan per mail de uitslag met de gevoeligheidsbepaling en de merknamen van de injectoren die gebruikt kunnen worden.

U kunt ook kijken naar het filmpje ‘steriele melkmonsters nemen voor BO’ op www.landbouwfilmpjes.nl.

Dry2Fresh

Vorig jaar zijn we bij een aantal bedrijven gestart met het Dry2Fresh programma. Dit programma is gericht op het perfectioneren van de close up periode en het voorkomen van (subklinische) melkziekte en slepende melkziekte. Naast het scoren van de conditie van de droge koeien en het meten van calcium, ketonlichamen en pensscore bij de verse koeien wordt kritisch gekeken naar de huisvesting en management vanaf droogzetten tot na afkalven.

Lees “Dry2Fresh” verder

Vliegenbestrijding

Door het warmer worden van het weer verschijnen de eerste vliegen. Er zijn 2 soorten vliegen: de steekvlieg en de kopvlieg. De kleine steekvliegjes volgen de koe als een ‘vliegenwolk’ en zuigen bloed. De kopvlieg of stalvlieg voedt zich met mest, aas of dierlijk secreet zoals zweet en melk. Beiden geven veel onrust en hinder bij het vee, ook stilstaan in de melkstal lukt niet. Bij zieke dieren kunnen ze in zeer grote aantallen voorkomen, dan volgt een soort van ‘berusting’: het dier doet niets meer en blijft muisstil liggen. Ondanks dat het dier muisstil blijft liggen ondervindt het veel last van de vliegen en is er sprake van dierkwelling.

Lees “Vliegenbestrijding” verder